info Informacja:
--brak--
Informacja:
--brak--
AKTUALNOŚCI
 
 2024-07-12
Ostatnie Pożegnanie Wiesław Tużnik
 2024-06-24
Wynagrodzenie młodocianych, min. wynagrodzenie pracowników
 2024-03-27
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
 2023-09-05
Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej
 2023-04-04
Życzenia Wielkanocne
 2022-02-14
EGZAMINY CZELADNICZE - WAŻNE !!!
 2022-01-18
ŻEGNAMY Śp. WIESŁAWA KASPERCZYKA
 2021-12-29
ŻEGNAMY Śp. RYSZARDA KOLANOWSKIEGO
 2021-12-16
NAUKA ZDALNA A PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 2020-12-03
PRACOWNICY MŁODOCIANI - AKTUALIZACJA!
 
Strona: . 1 . 2 . 3 .
 
 

2021-12-16

   NAUKA ZDALNA A PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 
Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostanie ograniczone stacjonarne funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wprowadzone w nich nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. .

Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa powyżej

NIE DOTYCZY UCZNIÓW BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI ZATRUDNIONYMI U PRACODAWCÓW

 W związku z tym PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU ODBYWA SIĘ BEZ ZMIAN o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.