info Informacja:
--brak--
Informacja:
--brak--
AKTUALNOŚCI
 
 2022-03-21
Wynagrodzenie młodocianych, min. wynagrodzenie pracowników
 2022-02-14
EGZAMINY CZELADNICZE - WAŻNE !!!
 2022-01-18
ŻEGNAMY Śp. WIESŁAWA KASPERCZYKA
 2021-12-29
ŻEGNAMY Śp. RYSZARDA KOLANOWSKIEGO
 2021-12-16
NAUKA ZDALNA A PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 2020-12-03
PRACOWNICY MŁODOCIANI - AKTUALIZACJA!
 2020-10-28
PRACOWNICY MLODOCIANI - WAŻNE !!!
 2020-03-13
KOMUNIKAT W SPRAWI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM CORONAVIRUSEM
 2020-01-08
ŻEGNAMY ŚP. JANA KOSMOWSKIEGO
 2018-05-15
Święto Rzemiosła - 90-lecie Istnienia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiebiorczości
 
Strona: . 1 . 2 .
 
 

2009-02-15

   Podpisanie umowy na realizacje projektu
 
W ramach programu Leonardo da Vinci wchodzącego w skład programu „Uczenie się przez całe życie” została podpisana umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizacje projektu mobilności pt.: „Innowacyjne metody przeprowadzania egzaminów mistrzowskich i czeladniczych”.
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców w Krakowie będzie realizował ten projekt w Niemczech wraz ze szkołą zawodową Meisterschule fur Handwerker w Kaiserslautern.
 Celem projektu będzie obserwacja przeprowadzania egzaminów zawodowych w szkole niemieckiej, poznanie standardów egzaminacyjnych, zapoznanie się z systemem szkolenia i kształcenia zawodowego w Niemczech, co przyczyni się do podniesienia, wzrostu wiedzy zawodowej, opracowania nowych standardów egzaminacyjnych, nowego określenia norm czasowych trwania egzaminu nadającego uprawnienia zawodowe.
 Grupa projektowa uczestników będzie się składała z rzemieślników zrzeszonych w Cechu, którzy pracują również jako egzaminatorzy Komisji Egzaminacyjnych przy Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.
 Uczestnicy projektu będą mogli również poznać niemieckie programy nauczania, siatki godzinowe przedmiotów zawodowych, nowoczesne wyposażenie pracowni technicznych, co wpłynie na podniesienie kwalifikacji i wiedzy uczestników, a także wpłynie na edukacyjna wartość dodaną.

Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2010 roku.