info Informacja:
--brak--
Informacja:
--brak--
AKTUALNO¦CI
 
 2023-03-28
Wynagrodzenie młodocianych, min. wynagrodzenie pracowników
 2022-02-14
EGZAMINY CZELADNICZE - WAŻNE !!!
 2022-01-18
ŻEGNAMY ¦p. WIESŁAWA KASPERCZYKA
 2021-12-29
ŻEGNAMY ¦p. RYSZARDA KOLANOWSKIEGO
 2021-12-16
NAUKA ZDALNA A PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 2020-12-03
PRACOWNICY MŁODOCIANI - AKTUALIZACJA!
 2020-10-28
PRACOWNICY MLODOCIANI - WAŻNE !!!
 2020-03-13
KOMUNIKAT W SPRAWI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZWIˇZKU Z ZAGROŻENIEM CORONAVIRUSEM
 2020-01-08
ŻEGNAMY ¦P. JANA KOSMOWSKIEGO
 2018-05-15
¦więto Rzemiosła - 90-lecie Istnienia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiebiorczo¶ci
 
Strona: . 1 . 2 .
 
 

2021-12-29

   ŻEGNAMY ¦p. RYSZARDA KOLANOWSKIEGO
 
.
                                     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
                                           w dniu 28 grudnia 2021 roku,

                                                odszedł z naszego grona

                                                              ¶p.

                                                Ryszard Kolanowski

                             Zasłużony, długoletni Członek i Podstarszy
                                Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Krakowie
                                    uhonorowany wieloma odznaczeniami,
                                     w tym najwyższym „Szabl± Kilińskiego”

                              Żegnamy człowieka uczciwego, koleżeńskiego,
                                 oddanego sprawom naszego ¶rodowiska.

                         Msza ¶w. żałobna odprawiona zostanie w pi±tek
                              dnia 31 grudnia 2021 roku o godz. 14:00
                           w Kaplicy na Cmentarzu Bieżanów, Mała Góra
      

                                       Rodzinie Zmarłego składamy
                                 Wyrazy najszczerszego współczucia

                                                   Zarz±d i Członkowie
                                        Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych
                                   i Małych Przedsiębiorców w Krakowie