info Informacja:
--brak--
Informacja:
--brak--
AKTUALNOŚCI
 
 2023-03-28
Wynagrodzenie młodocianych, min. wynagrodzenie pracowników
 2022-02-14
EGZAMINY CZELADNICZE - WAŻNE !!!
 2022-01-18
ŻEGNAMY Śp. WIESŁAWA KASPERCZYKA
 2021-12-29
ŻEGNAMY Śp. RYSZARDA KOLANOWSKIEGO
 2021-12-16
NAUKA ZDALNA A PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 2020-12-03
PRACOWNICY MŁODOCIANI - AKTUALIZACJA!
 2020-10-28
PRACOWNICY MLODOCIANI - WAŻNE !!!
 2020-03-13
KOMUNIKAT W SPRAWI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM CORONAVIRUSEM
 2020-01-08
ŻEGNAMY ŚP. JANA KOSMOWSKIEGO
 2018-05-15
Święto Rzemiosła - 90-lecie Istnienia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiebiorczości
 
Strona: . 1 . 2 .
 
 

2021-12-16

   NAUKA ZDALNA A PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 
Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostanie ograniczone stacjonarne funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wprowadzone w nich nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. .

Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa powyżej

NIE DOTYCZY UCZNIÓW BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI ZATRUDNIONYMI U PRACODAWCÓW

 W związku z tym PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU ODBYWA SIĘ BEZ ZMIAN o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.