info Informacja:
--brak--
Informacja:
--brak--
AKTUALNOŚCI
 
 2023-03-28
Wynagrodzenie młodocianych, min. wynagrodzenie pracowników
 2022-02-14
EGZAMINY CZELADNICZE - WAŻNE !!!
 2022-01-18
ŻEGNAMY Śp. WIESŁAWA KASPERCZYKA
 2021-12-29
ŻEGNAMY Śp. RYSZARDA KOLANOWSKIEGO
 2021-12-16
NAUKA ZDALNA A PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 2020-12-03
PRACOWNICY MŁODOCIANI - AKTUALIZACJA!
 2020-10-28
PRACOWNICY MLODOCIANI - WAŻNE !!!
 2020-03-13
KOMUNIKAT W SPRAWI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM CORONAVIRUSEM
 2020-01-08
ŻEGNAMY ŚP. JANA KOSMOWSKIEGO
 2018-05-15
Święto Rzemiosła - 90-lecie Istnienia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiebiorczości
 
Strona: . 1 . 2 .
 
 

2020-12-03

   PRACOWNICY MŁODOCIANI - AKTUALIZACJA!
 
W nawiązaniu do komunikatu odnośnie ograniczenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych do 3 stycznia 2020 , ministerstwo edukacji doprecyzowało kwestie pracowników młodocianych (uczniów ) :


       Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu.


     Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.


Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

W rozporządzeniu przewidziano 10 godzinowe ograniczenie czasu trwania praktyka, ale dotyczy ono jedynie uczniów odbywających praktyki w ramach warsztatów szkolnych .

Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu naucza i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według obowiązujących, dotychczasowych zasad prawnych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r