Losowa firma zrzeszona w Cechu:
Seg: --- Kasprzyk Jan  

Firma Handlowo Usługowa AUTO-CENTER 
B.J. Kasprzyk , M.S. Migdał SPOŁKA JAWNA 
 
ul. Wodna 2, 30-556 Kraków

autocenter.krakow.pl@net.opel.com 
autocenter.krakow.pl 
012 425 54 36 
012 265 78 12